Quick Tech

Helautomatisk 5-axlig CNC-Svarv med drivna verktyg & Y-axel
Spindelgenomgång 42 mm
11 verktygsplatser
Hylschuck 173E
Svarvlängd 225 mm, detaljfångare med utmatningsbana, spåntransportör,
Samtidig in & utvändig svarvning.
Kortstångsmagasin.